ThS.BS. Trần Quốc Khánh

ThS.BS. Trần Quốc Khánh

Trưởng khoa Lão

2016 - 2019: Bốn năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
2016: Giấy khen của Đảng Lao Động Mexico
2017: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.
2019: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Quá trình học tập:

  • Tốt nghiệp Bác sĩ tại Học Viện Quân Y năm 1999
  • Tốt nghiệp Thạc sĩ YHCT tại Học viện y dược học cổ truyền VN năm 2016

Quá trình công tác:

  • Từ 1999 đến 2008: BS tại khoa Quốc tế - BVCCTW
  • Từ 2008 đến 2009: Chuyên gia công tác tại Mexico
  • Từ 2009 đến 2016: Công tác tại TT nghiên cứu và điều trị cai nghiện bằng châm cứu - BVCCTW
  • Từ 2016 đến T2/2020 phó trưởng khoa Lão - BVCCTW
  • Từ T3/2020 đến nay: Trưởng khoa Lão – BVCCTW.
Chứng Chỉ

Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính 2019

CN Quản lý bệnh viện 2019

Kinh nghiệm

Hơn 20 năm kinh nghiệm điều trị Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại

Lĩnh vực chuyên sâu

Y học cổ truyền

Lão khoa.

Các Chuyên Gia Khác