PGS.TS Trần Văn Thanh

PGS.TS Trần Văn Thanh

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc bệnh viện

Phó Chủ tịch Liên đoàn các Hiệp hội Châm cứu Thế giới (WFAS)

Ngày sinh: 18/11/1966

Chứng Chỉ

- PGS.TS. Y học

- Lý luận chính trị: cao cấp

- Tiếng Anh C1

- Tin học nâng cao

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Quản lý Bệnh viện: Chuyên viên

- Quản lý y tế dành cho cán bộ lãnh đạo quản lý ngành y tế

- Thầy thuốc ưu tú

- Chiến sĩ thi đua cấp Bộ

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 1999, 2010, 2012, 2015

- Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông

- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ

Kinh nghiệm

Hơn 30 năm trong công tác khám chữa bệnh và điều trị

Lĩnh vực chuyên sâu

Điều trị, quản lý, giảng dạy, lập và triển khai thực hiện kế hoạch

Các Chuyên Gia Khác