PGS.TS Nghiêm Hữu Thành

PGS.TS Nghiêm Hữu Thành

Nguyên Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương

Thầy thuốc Nhân dân – Chủ tịch hội đồng khoa học Bệnh viện - Nguyên Giám đốc bệnh viện Châm cứu Trung ương

Bằng khen, giải thưởng, danh hiệu:

Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân

Huân chương Lao động hạng Nhì (2014 và 2016)

Huân chương Lao động hạng Ba (2009)

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y Tế

Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông

Lĩnh vực chuyên sâu

Là chuyên gia hàng đầu về điều trị bệnh lý liệt mặt, liệt nửa người, bệnh lý thần kinh, đau cơ khớp, đặc biệt là bệnh lý về cột sống: thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống

Các Chuyên Gia Khác