PGS.TS. Phạm Hồng Vân

PGS.TS. Phạm Hồng Vân

Phó Giám Đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương

Sinh ngày: 14/4/1970

Chứng Chỉ

- Tiến sĩ y học cổ truyền

- Lý luận chính trị: cao cấp

- Quản lý nhà nước: chuyên viên

- Quản lý bệnh viện

- Cử nhân Triết học

- Quản lý y tế cho cán bộ lãnh đạo, quản lý bệnh viện

- Anh B2, Tin văn phòng

- Thầy thuốc ưu tú

- Bằng khen của thủ tướng chính phủ.

Kinh nghiệm

Từ 1/1/1998 đến nay (22 năm).

Lĩnh vực chuyên sâu

Điều trị bệnh, lập và triển khai thực hiện kế hoạch.

Các Chuyên Gia Khác