Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Tổ chức cán bộ ra đời từ khi thành lập Viện châm cứu Việt Nam năm 1982, theo văn bản của Bộ Y tế ban hành kèm theo quyết định thành lập Viện. Theo đó, phòng Tổ chức cán bộ là phòng chức năng giúp Viện nay là Giám đốc bệnh viện công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, chế độ chính sách đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động làm rõ nghĩa vụ quyền lợi của bệnh nhân khi khám chữa bệnh tại bệnh viện.

Cán bộ, nhân viên Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Tổ chức cán bộ được Bộ Y tế ghi rõ trong quyết định số 6252/QĐ-BYT ngày 19/10/2016 Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện châm cứu trung ương.

Thành tích và khen thưởng:

Bộ trưởng Bộ Y tế cấp bằng khen năm 2010,…

Nhiều cá nhân phòng được Bộ trưởng Bộ Y tế cấp bằng khen, chiến sỹ thi đua ngành y tế …;

Chức năng - nhiệm vụ

  • Công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, chế độ chính sách đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động làm rõ nghĩa vụ quyền lợi của bệnh nhân khi khám chữa bệnh tại bệnh viện.

Phụ trách phòng

Phó trưởng phòng

Nhân viên

Câu hỏi thường gặp

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Phòng Tổ chức cán bộ vui lòng tìm trong các câu hỏi thường gặp sau đây. Nếu không có câu hỏi của bạn vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi, chúng tôi sẽ phản hồi lại một cách sớm nhất. Trân trọng cám ơn!

Thời gian làm việc của Khoa
  • Thứ 2- Thứ 5 08:00 - 17:00
    Thứ 6 08:00 - 17:00
    Thứ 7 08:00 - 12:00
    Chủ nhật Trực cấp cứu
Liên hệ
  • 0243 5621 079

Hỏi chuyên gia