Phòng Điều dưỡng

Cán bộ nhân viên phòng Điều dưỡng

1. Lịch sử hình thành và phát triển 

Phòng Điều dưỡng được thành lập theo Quyết định số 570/QĐ-BYT ngày 14/07/1990 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Cơ cấu tổ chức

Phòng Điều dưỡng có tổng số 06 cán bộ nhân viên, trong đó có 01 thạc sĩ; 03 cử nhân điều dưỡng; 02 cao đẳng điều dưỡng.

3. Chức năng, nhiệm vụ

Lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo điều dưỡng, kỹ thuật viên thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

Làm đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện.

Kiểm tra, giám sát điều dưỡng viên, kỹ thuật viên thực hiện đúng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn quy chế bệnh viện.

Thực hiện đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, đào tạo lại cho điều dưỡng viên, kỹ thuật viên.

Tham gia chỉ đạo, tổ chức kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, kỹ thuật viên. Tham gia nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực điều dưỡng, chăm sóc người bệnh.

4. Khen thưởng

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2020.

03 danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp cơ sở năm 2019, 2020, 2021.

5. Định hướng phát triển

Lập kế hoạch thực hiện theo chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám đốc Bệnh viện.

Hướng tới đạt chuẩn năng lực nghề nghiệp theo Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam, cấp khu vực và quốc tế.

Các hoạt động thực hành chăm sóc sức khỏe bảo đảm an toàn, chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân và sự hài lòng của người bệnh tại tất cả các khoa phòng trong bệnh viện.

Tăng cường chất lượng dịch vụ điều dưỡng nhằm bảo đảm an toàn có chất lượng cao, chuyên nghiệp và tăng cường sự hài lòng của người bệnh, người nhà bệnh nhân.

Tăng cường nguồn nhân lực điều dưỡng cả về số lượng và chất lượng, cơ cấu trình độ phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

Củng cố hệ thống quản lý điều dưỡng, tăng cường năng lực quản lý và điều hành của cán bộ quản lý điều dưỡng tại các khoa phòng trong bệnh viện.

Chức năng - nhiệm vụ

 • Phòng Điều dưỡng của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh.

 • Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng.

 • Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

 • Xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh.

 • Đôn đốc, kiểm tra Điều dưỡng/Kỹ thuật viên/Y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn.

 • Nghiên cứu khoa học và Chỉ đạo tuyến.

 • Phối hợp với Trung tâm Đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho Điều dưỡng/Kỹ thuật viên. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho Điều dưỡng/Kỹ thuật viên.

 • Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ, tư vấn cho Giám đốc điều động Điều dưỡng/Kỹ thuật viên.

 • Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

 • Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

Trưởng phòng

Ths Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Ths Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Trưởng phòng Điều dưỡng

Phó trưởng phòng

Bác sĩ / Điều dưỡng

Câu hỏi thường gặp

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Phòng Điều dưỡng vui lòng tìm trong các câu hỏi thường gặp sau đây. Nếu không có câu hỏi của bạn vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi, chúng tôi sẽ phản hồi lại một cách sớm nhất. Trân trọng cám ơn!

Thời gian làm việc của Khoa
 • Thứ 2- Thứ 5 08:00 - 17:00
  Thứ 6 08:00 - 17:00
  Thứ 7 08:00 - 12:00
  Chủ nhật Trực cấp cứu
Liên hệ
 • 024 3232 3280
Hỏi chuyên gia