Chế độ bảo hiểm

GIẢI MÃ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ 

MỨC HƯỞNG BẢO HIỂM Y TẾ

Xem thêm hướng dẫn tại: https://baohiemxahoidientu.vn/van-ban

Để biết thêm thông tin và được tư vấn về BHYT, khách hàng có thể liên hệ SĐT: (024) 3562 4156

Lưu ý: Trường hợp đi KCB ở nước ngoài không được thanh toán chi phí KCB theo Điều 14 và Phụ lục 04 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC.