Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

Đội ngũ y bác sĩ, nhân viên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

1. Lịch sử hình thành và phát triển

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn được thành lập năm 2008 và được sự chỉ đạo trực tiếp từ Ban Giám đốc và Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. Hoạt động chuyên môn Kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn bệnh viện, mạng lưới Kiểm soát nhiễm khuẩn bao phủ toàn bộ các khoa/phòng/ĐV/TT của bệnh viện.

2. Cơ cấu tổ chức

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn có tổng số 41 cán bộ nhân viên, trong đó 3 thạc sĩ, 02 kỹ thuật viên, 36 nhân viên.

3. Chức năng, nhiệm vụ

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống dịch bệnh, giảm thiểu tối đa các ca nhiễm khuẩn bệnh viện.

Xây dựng các Quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các qui định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Kiểm tra, đôn đốc cán bộ viên chức, học sinh, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thực hiện đúng quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong công tác khám chữa bệnh.

Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hóa chất sát khuẩn, khử khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn cho toàn bệnh viện.

Đảm bảo vệ sinh bệnh viện theo đúng quy định, quy trình Kiểm soát nhiễm khuẩn.

4. Khen thưởng

Nhiều năm liền, khoa được tặng những danh hiệu cao quý: “Tập thể lao động xuất sắc” của Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng.

Lãnh đạo và nhân viên của khoa đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và nhiều cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

5. Định hướng phát triển

Lập kế hoạch thực hiện theo chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám đốc Bệnh viện.

Xây dựng kế hoạch kinh tế y tế của khoa, hướng tới tự chủ chi thường xuyên của khoa mình theo kế hoạch và chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám đốc.

Xây dựng các quy trình khử khuẩn và triển khai thực hiện trong toàn bệnh viện và ở các khoa phòng đặc thù.

Kiện toàn và phát triển khu khử khuẩn tập trung, nâng cao năng lực nhà giặt. Xử lý đồ vải cao cấp.

Đào tạo theo phương thức xã hội hoá nghiên cứu khoa học.

Chức năng - nhiệm vụ

 • Xây dựng kế hoạch KSNK định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

 • Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình KSNK trên cơ sở các qui định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

   

   

 • Đầu mối phối hợp các khoa, phòng liên quan giám sát công tác KSNK, bao gồm: 

            + Phát hiện, giám sát và báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm

            + Phát hiện, nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng và kết quả nuôi cấy vi sinh và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời

            + Theo dõi và báo cáo các vi khuẩn kháng thuốc

 • Kiểm tra, đôn đốc cán bộ viên chức, học sinh, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thực hiện đúng quy định KSNK trong công tác khám chữa bệnh.

 • Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học về KSNK.

 • Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hóa chất sát khuẩn, khử khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác KSNK cho toàn viện.

 • Quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn môi trường nước thải và rác thải Bệnh viện theo đúng quy định của pháp luật.

 • Đảm bảo Vệ sinh bệnh viện theo đúng quy định, quy trình KSNK.

 • Theo dõi, đánh giá báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

 • Tham gia cùng khoa vi sinh, khoa dược và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.

 • Phối hợp với các khoa phòng, các thành viên trong mạng lưới KSNK phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác KSNK.

Phụ trách khoa

Ths. Vũ Xuân Tú

Ths. Vũ Xuân Tú

Phụ trách Khoa Kiểm Soát Nhiểm Khuẩn

Câu hỏi thường gặp

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn vui lòng tìm trong các câu hỏi thường gặp sau đây. Nếu không có câu hỏi của bạn vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi, chúng tôi sẽ phản hồi lại một cách sớm nhất. Trân trọng cám ơn!

Thời gian làm việc của Khoa
 • Thứ 2- Thứ 5 08:00 - 17:00
  Thứ 6 08:00 - 17:00
  Thứ 7 08:00 - 12:00
  Chủ nhật Trực cấp cứu
Liên hệ
 • 024 3232 3280
Hỏi chuyên gia