TS. BS Nguyễn Khắc Ninh

TS. BS Nguyễn Khắc Ninh

Giám đốc Trung tâm Đào tạo & Chỉ đạo Tuyến

Thầy thuốc ưu tú, bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế.

Chứng Chỉ

 Bác sỹ đa khoa, Thạc sỹ châm cứu.

Kinh nghiệm

Có gần 30 năm kinh nghiệm trong công tác điều trị bằng châm cứu kết hợp với y học hiện đại.

Lĩnh vực chuyên sâu

 Phục hồi chức năng sau Đột quỵ và các chứng liệt bằng châm cứu kết hợp phục hồi chức năng.

Các Chuyên Gia Khác