Ths. BS. Hoàng Văn Phong

Ths. BS. Hoàng Văn Phong

Trưởng Khoa Ngoại Châm Tê

Quá trình đào tạo

 • Từ năm 1984 - 1990: Học Bác sĩ đa khoa ngoại sản tại trường Đại Học Y Hà Nội.
 • Năm 1996: Chuyên khoa định hướng chuyên ngành ung thư tại trường Đại học Y Hà Nội. 
 • Năm 2005 - 2007: Cao học chuyên ngành ngoại khoa tại trường Đại Học Y Hà Nội.
 • Năm 2007: Học chuyên ngành phẫu thuật nội soi ổ bụng tại bệnh viện Việt Đức.
 • Năm 2007: Học định hướng phục hồi chức năng tại Đại Học Y Hà Nội.
 • Năm 2018: Học tiêm xơ trĩ tại bệnh viện y dược dân tộc Tp. Hồ Chí Minh.
 • Năm 2018: Học châm cứu và cấy chỉ tại Bệnh viện Châm cứu Trung Ương.

Quá trình công tác

 • Từ năm 1990 - 1993: Bác sĩ khoa Ngoại Châm tê - Bệnh viện Châm Cứu Trung Ương.
 • Từ năm 1993 - 2009: Là Bác sĩ khoa Ngoại Châm tê - Bệnh viện Châm Cứu Trung Ương.
 • Từ năm 2009 - 2017: Phó khoa Ngoại Châm tê - Bệnh viện Châm Cứu Trung Ương.
 • Từ 2018 - nay: Là Trưởng khoa Ngoại Châm tê - Bệnh viện Châm cứu Trung Ương.

Bằng khen và danh hiệu

 • 03 bằng khen bộ y tế cấp
 • Nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Đề tài nghiên cứu khoa học

 • Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở về "Đánh giá kết quả phẫu thuật bướu giáp to độ 3 - 4 với vô cảm bằng châm tê".
Chứng Chỉ

Những bằng cấp đã đạt: 

 • Năm 1990: Bằng Bác sĩ đa khoa tại Đại Học Y Hà Nội. 
 • Năm 2007: Bằng Thạc sĩ ngành ngoại khoa tại trường Đại Học Y Hà Nội 

Những chứng chỉ đã có: 

 • Năm 1996: Chứng chỉ định hướng chuyên ngành Ung thư tại trường Đại Học Y Hà Nội. 
 • Năm 2007: Chứng chỉ phẫu thuật nội soi ổ bụng tại bệnh viện Việt Đức 
 • Năm 2007: Chứng chỉ phục hồi chức năng tại Đại học Y Hà Nội. 
 • Năm 2018: Chứng chỉ tiêm xơ trĩ tại bệnh viện Y dược dân tộc Tp. Hồ Chí Minh
 • Năm 2018: Chứng chỉ châm cứu và cấy chỉ tại Bệnh viện Châm cứu Trung Ương.
Kinh nghiệm

Đã có kinh nghiệm 30 năm hoạt động trong nghề.

Lĩnh vực chuyên sâu

Khám chữa bệnh ngoại khoa kết hợp YHCT. 

Các Chuyên Gia Khác