ĐD Phạm Thị Thu Hà

ĐD Phạm Thị Thu Hà

ĐD Khoa Nội

Chứng Chỉ

Phục hồi chức năng, XBBH.

Kinh nghiệm

20 năm kinh nghiệm.

Các Chuyên Gia Khác