ĐD Nguyễn Thị Ánh

ĐD Nguyễn Thị Ánh

ĐD Khoa Nội

Cử nhân Điều dưỡng.

Chứng Chỉ

Phục hồi chức năng.

Kinh nghiệm

10 năm kinh nghiệm.

Các Chuyên Gia Khác