ĐD Lê Thị Ngát

ĐD Lê Thị Ngát

Điều dưỡng Trưởng Khoa Nội

ĐD đa khoa.

Chứng Chỉ

Phục hồi chức năng, XBBH.

Kinh nghiệm

6 năm kinh nghiệm.

Lĩnh vực chuyên sâu

Phục hồi chức năng.

Các Chuyên Gia Khác