BS Nguyễn Văn Độ

BS Nguyễn Văn Độ

Bác sĩ Khoa Nội

Chứng Chỉ

Châm cứu nâng cao, cấy chỉ.

Kinh nghiệm

4 năm kinh nghiệm.

Các Chuyên Gia Khác