BS Lê Văn Hiệp

BS Lê Văn Hiệp

BS Khoa Nội

Bác sĩ YHCT.

Chứng Chỉ

Định hướng Nội khoa YHHĐ, cấy chỉ.

Kinh nghiệm

3 năm kinh nghiệm.

Lĩnh vực chuyên sâu

Y học cổ truyền.

Các Chuyên Gia Khác