Lịch trực

Bạn muốn tìm hiểu lịch làm việc các bác sĩ để đặt khám chữa bệnh, vui lòng chọn khoa phòng.

Giờ
 • 8:00
 • 9:00
 • 10:00
 • 11:00
 • 12:00
 • 13:00
 • 14:00
 • 15:00
 • 16:00
 • 17:00
 • 18:00
 • 19:00
 • Thứ 2
 • Thứ 3
 • Thứ 4
 • Thứ 5
 • Thứ 6
 • Thứ 7
 • Thứ Chủ nhật