Bệnh viện Châm cứu TW hợp tác với Đại học ZACATECAS MEXICO
Lãnh đạo Bệnh viện Châm cứu TW phát biểu trong lễ gặp mặt đại biểu đại học ZACATECAS MEXICO

 

 

Họp bàn giao lưu chuyên môn và đào tạo giữa hai bên

 

Trao nhận quà kỷ niệm giữa hai bên
Lãnh đạo Bệnh viện Châm cứu TW và đại biểu đại diện Đại học ZACATECAS MEXICO

 

Đoàn đại biểu Đại học ZACATECAS MEXICO đến thăm các khoa phòng bệnh viện Châm cứu TW