ThS. Bs. Nguyễn Bích Thu

ThS. Bs. Nguyễn Bích Thu

Trưởng khoa Điều Trị Quốc Tế

Quá trình đào tạo:

 • Từ năm 1989 - 1995: Học Bác sĩ đa khoa tại trường Đại Học Y Hà Nội.
 • Từ năm 1998 - 1999: Học Bác sĩ chuyên khoa sơ bộ YHCT  tại Bệnh viện YHCT Quân đội.
 • Từ năm 2008 - 2010: Học Cao học chuyên ngành YHCT tại Học viện Quân Y.

Quá trình công tác:

 • Từ năm 1995 - 1999: Bác sỹ điều trị tại khoa Nội - Bệnh viện Châm Cứu Trung Ương.
 • Từ năm 1999 - 2014: Bác sỹ tại khoa Điều trị ban ngày - Bệnh viện Châm Cứu Trung Ương.
 • Từ T11/2014 – T6/2016: Phó trưởng khoa Điều trị ban ngày Bệnh viện Châm Cứu Trung Ương.
 • Từ T7/2016 – T10/2018: Phó trưởng khoa Điều trị Quốc tế tại Bệnh viện Châm Cứu Trung Ương.
 • Từ T11/2018 – nay: Trưởng khoa Điều trị Quốc tế tại Bệnh viện Châm Cứu Trung Ương.

Đề tài nghiên cứu khoa học:

 • 04 đề tài NCKH cấp cơ sở đã được nghiệm thu.

 

Chứng Chỉ

Những chứng chỉ đã có: 

 • Năm 1995: Bằng Bác sĩ đa khoa tại trường Đại học Y Hà Nội. 
 • Năm 1999: Bằng Bác sĩ chuyên khoa YHCT tại Bệnh viện YHCT Quân đội.
 • Năm 2010: Bằng Thạc sĩ chuyên ngành YHCT tại Học viện Quân Y.

Những bằng khen và các danh hiệu đạt được:

 • Năm 2017: Danh hiệu thầy thuốc ưu tú
 • 04 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế
 • Nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
Kinh nghiệm

Đã có kinh nghiệm 25 năm hoạt động trong nghề.

Lĩnh vực chuyên sâu
 • Quản lý bệnh viện. 
 • Chữa bệnh cho bệnh nhân bằng YHCT. 

Các Chuyên Gia Khác