BSCKI. Phan Thị Hồng Nhung

BSCKI. Phan Thị Hồng Nhung

Trưởng Khoa Nội

Bác sĩ CKI YHCT.

Chứng Chỉ

Phục hồi chứng năng.

Kinh nghiệm

26 năm.

Lĩnh vực chuyên sâu

Phục hồi chứng năng.

Các Chuyên Gia Khác