BSCKI Nguyễn Văn Chung

BSCKI Nguyễn Văn Chung

Phó Trưởng Khoa Nội

Bác sĩ CKI YHCT.

Chứng Chỉ

Phục hồi chứng năng.

Kinh nghiệm

19 năm kinh nghiệm.

Lĩnh vực chuyên sâu

Phục hồi chức năng.

Y học cổ truyền.

Các Chuyên Gia Khác