Văn bản thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo liên tục

 

Chi tiết liên hệ Phòng đào tạo: Tòa nhà 9 - Tầng 10 - Trung tâm Đào tạo và chỉ đạo tuyến -
Bệnh viện Châm cứu Trung ương.

Trung tâm Đào tạo & CĐT -- 024.35627187

    CN. Nguyễn Ngọc Ly - 0988708499

    BS. Hoàng Minh Tâm - 0936391091