BỆNH VIỆN CHÂM CỨU TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC LỚP HỌC TĂNG CƯỜNG PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM SARS-CoV-2
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ngày 24/08/2020, Bệnh viện Châm cứu Trung ương tổ chức lớp học tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 cho cán bộ, nhân viên y tế trong bệnh viện.
 
Tham dự và giảng dạy lớp học có ThS. Đặng Thị Kiều Oanh, ThS. Nguyễn Vũ Sơn- Cán bộ Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, giảng viên khoa Viruss và Trung tâm đảm bảo Chất lượng Xét nghiệm & Kiểm chuẩn Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương; TS. Phạm Hồng Vân– Phó Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương cùng toàn thể các y bác sĩ, cán bộ nhân viên y tế trong bệnh viện.
TS. Phạm Hồng Vân – Phó giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương tuyên bố lý do tổ chức lớp học.
TS. Nguyễn Thanh Thủy – Giám đốc Trung tâm đảm bảo Chất lượng Xét nghiệm và Kiểm chuẩn Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương phát biểu trước lớp học.
Theo đó, lớp học tập trung vào hai chủ đề chính bao gồm “Thu thập, bảo quản và vận chuyển an toàn mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm SARS-CoV- 2” và “Thực hành an toàn khi tiếp xúc trường hợp nghi ngờ hoặc xác định nhiễm SARS-CoV-2”.
 
Hiện nay, tình hình dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Tại Đà Nẵng, Hải Dương, Quảng Nam đã phát hiện nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 mới. Trong số người nhiễm có cả nhân viên y tế, người bệnh và người nhà bệnh nhân. Vì vậy, lớp học “Tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2” rất quan trọng, nhằm đảm bảo an toàn, giảm thiểu tới mức thấp nhất lây nhiễm bệnh cho nhân viên y tế, người bệnh và cộng đồng.
 
ThS. Đặng Thị Kiều Oanh– cán bộ Viện vệ sinh Dịch tễ TW phổ biến nội dung “Thực hành an toàn khi tiếp xúc trường hợp nghi ngờ hoặc xác định nhiễm SARS – CoV – 2”.

ThS. Nguyễn Vũ Sơn – cán bộ Viện vệ sinh dịch tễ TW triển khai nội dung “Thu thập, bảo quản và vận chuyển an toàn mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm SARS – CoV – 2”.

Kết thúc buổi học, hầu hết cán bộ, nhân viên y tế trong bệnh viện đều nằm rõ:
 
Thứ nhất, thực hiện thu thập mẫu bệnh phẩm đảm bảo chất lượng cho quá trình xét nghiệm.
 
Thứ hai, đảm bảo an toàn sinh học trong quá trình thu thập, đóng gói, vận chuyển mẫu bệnh phẩm.
 
Thực hiện thao tác thu thập mẫu bệnh phẩm đảm bảo chất lượng cho quá trình xét nghiệm.

Thứ ba, nắm bắt những lưu ý trong việc lựa chọn trang bị đồ bảo hộ cá nhân.
 
Thứ tư, thực hành mặc và cởi bỏ bảo hộ cá nhân.
 
Nhân viên y tế bệnh viện Châm cứu Trung Ương thực hành kỹ năng trang bị bảo hộ cá nhân và cởi bảo hộ cá nhân sau khi lấy mẫu bệnh phẩm.

Nhân viên y tế bệnh viện Châm cứu Trung Ương thực hành kỹ năng trang bị bảo hộ cá nhân và cởi bảo hộ cá nhân sau khi lấy mẫu bệnh phẩm.
Thứ năm, xử lý rác thải y tế và khử nhiễm khi thực hiện công việc tại thực địạ.