TS. Nguyễn Đức Minh

TS. Nguyễn Đức Minh

Phó Giám Đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương

Sinh ngày: 19/7/1973

Chứng Chỉ

- Tiến sĩ

- Lý luận chính trị: cao cấp

- Anh C, Trung C

- Cử nhân triết học

- Quản lý chất lượng BV

- Bồi dưỡng về quản lý y tế dành cho cán bộ lãnh đạo quản lý nhành y tế

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm.

Kinh nghiệm

Từ 1/1/2012 dến nay(8 năm).

Lĩnh vực chuyên sâu

Quản lý, giảng dạy, khám và điều trị.

Các Chuyên Gia Khác